Výzkum učitelského vyhoření
www.ucitelskevyhoreni.cz

Některé otázky v dotazníku nejsou správně vyplněny.Přejít na otázky.

Vážená paní učitelko,
Vážený pane učiteli,

děkujeme Vám za ochotu vstoupit do výzkumu „Vyhoření učitelů a učitelek základních škol“. Jeho cílem je zjistit, jaké je riziko syndromu vyhoření mezi českými vyučujícími, a dále jeho souvislosti s tím, jakými způsoby člověk obvykle zvládá stresové situace a jaké má pracovní podmínky. Díky tomu bude mít výzkum praktické výstupy, které pomohou zlepšit učitelskou přípravu a pracovní podmínky. Zároveň nám to umožní porovnat pracovní podmínky učitelů a lékařů, u nichž již výzkum proběhl.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění následující série dotazníků, které zabere zhruba 55 minut. Uvědomujeme si, že se jedná o náročný úkol, ale doufáme, že to pro vás bude i zajímavá příležitost zamyslet se nad vlastními zkušenostmi z odlišného úhlu pohledu.

Při vyplňování prosím mějte na paměti následující principy:

  • Vaše odpovědi budou zcela důvěrné. Vedení vaší školy, ani nikdo jiný se nedozví, jak jste Vy osobně odpovídal/a.
  • Odpovídejte prosím co nejupřímněji. Výzkum nezjišťuje, co by vyučující „měli“, ale co reálně dělají a co si myslí.
  • Žádné odpovědi nejsou správné, nebo špatné. Zajímají nás Vaše osobní profesní zkušenosti a pocity. Ty respektujeme, nechceme je hodnotit.
  • Vyplňování dotazníku lze přerušit. S jedinečným vygenerovaným kódem se následně můžete do dotazníku vrátit. Prosíme Vás však o jeho dokončení. Pro uložení odpovědí klikněte na "Uložit a dokončit průzkum později" v červeném pruhu v horní části stránky.
  • U každé otázky vyberte Vaši odpověď z nabídky a označte myší políčko u ní. U otevřených otázek napište prosím vaši stručnou odpověď.
  • Dotazník je tvořen několika samostatnými částmi, z nichž některé jsou psychologickými testy. Může se Vám zdát, že některé položky mají podobný obsah, ale má to svůj účel.
  • Na konci vyplněného dotazníku obdržíte jako poděkování slevový kupón na nákup knih v hodnotě 30 %.
  • Ačkoliv je platnost kuponu uvedena do 1.3.2017, můžete jej na stejné adrese využít až do 30. dubna 2017.

Děkujeme za Váš čas.

Tým projektu GAČR Učitelské vyhoření.

Jste žena, nebo muž?*
*
Jaký je Váš rodinný stav?*
Jaké je Vaše vzdělání?*
Jaký je Váš nejvyšší dosažený titul?
Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vaší matky?
Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho otce?
Kolik osob žije ve Vaší domácnosti včetně dětí? Kolik z toho je dětí mladších 15 let?
Počet osob ve společné domácnosti
Počet dětí do 15 let věku ve společné domácnosti
Jaký je průměrně čistý příjem Vaší domácnosti (součet příjmů všech osob v domácnosti)?
Jak velká je obec, ve které žijete?
Jak velká je obec, ve které pracujete?
Na jakém stupni základní školy učíte? *
*